หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
 
น้ำเน่า แจ้งแล้ว ไม่ไหลกว่าเดิมแถมขุ่นกว่าเดิมคือ?  177 1 24 ก.ค. 2564
เรื่องนำ้ประปา ม.2 อ่างทอง  39 0 15 มิ.ย. 2564
เรื่องถังขยะ หมู่ 5 หายไป  214 0 12 เม.ย. 2564
เรื่องถังขยะ หมู่ 5 หายไป  381 0 12 เม.ย. 2564
เรื่องเงินอาหารกลางวันเด็ก  356 0 10 เม.ย. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  191 0 15 มี.ค. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  140 0 15 มี.ค. 2564
น้ำประปามีหนอนแดงขุ่นเหมือนน้ำคลอง  243 0 13 มี.ค. 2564
น้ำเน่าเสีย  401 0 4 พ.ย. 2563
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ  1259 0 14 ก.ย. 2561
  (1)