หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
 
เรื่องถังขยะ หมู่ 5 หายไป  20 0 12 เม.ย. 2564
เรื่องถังขยะ หมู่ 5 หายไป  177 0 12 เม.ย. 2564
เรื่องเงินอาหารกลางวันเด็ก  169 0 10 เม.ย. 2564
น้ำเน่า แจ้งแล้ว ไม่ไหลกว่าเดิมแถมขุ่นกว่าเดิมคือ?  40 0 5 เม.ย. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  77 0 15 มี.ค. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  57 0 15 มี.ค. 2564
น้ำประปามีหนอนแดงขุ่นเหมือนน้ำคลอง  103 0 13 มี.ค. 2564
น้ำเน่าเสีย  269 0 4 พ.ย. 2563
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ  1132 0 14 ก.ย. 2561
  (1)