ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
กระดานสนทนา/รับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานการดำเนินงาน
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
 
 
 


นายปริญญา วรรณประสาธน์
ปลัด ทต.บรรพตพิสัย


นางจีรพันธ์ ประสาทกสิกรณ์
ปลัด ทต.บ้านแดน


นายพิษณุ สหัสธรรมรังษี
ปลัด อบต.บางตาหงาย


นายชัชชีวิน สีสอน
ปลัด อบต.ตาขีด


นายบุญเลิศ ขุนณรงค์
ปลัด อบต.หูกวาง


นายศักดิ์ดา ไผ่รุ่ง
ปลัด อบต.ท่างิ้ว


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัด อบต.หนองตางู


นางจิณณพัตถ์ พศุตฆ์อังกูร
ปลัด อบต.ด่านช้าง


นายไตรวุฒิ ชาติดร
ปลัด อบต.อ่างทอง


นายสมพงษ์ ชูเฉลิม
ปลัด อบต.หนองกรด


นายวิทยา อัมพุช
ปลัด อบต.บึงปลาทู


นายบุญธรรม แก้วเกตุ
ปลัด อบต.ตาสัง


นายเกษตรศิริ เสมือนโพธิ์
ปลัด อบต.บางแก้ว


นายอมรเทพ มีทอง
ปลัด อบต.เจริญผล