หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ของเทศบาลตำบลบ้านแดน  
<<
>>
X
ด้านสาธารณภัย
ด้านการส่งเเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2563 เวลา 10.31 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 234 ท่าน