หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพ   อบต.หนองโพ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามทาง line official   28 ก.พ. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ตก   ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน   28 ก.พ. 2563 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ข้สั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีฯ   28 ก.พ. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน   28 ก.พ. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   28 ก.พ. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักาาพยาบาล ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   28 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี   28 ก.พ. 2563 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา   28 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6493