หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ดส. ที่ นว 0023.14/ว 3626 ลว 21.09.63 ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น   21 ก.ย. 2563 22
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ดส. ที่ นว 0023.14/ว 3625 ลว 21.09.63 แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   21 ก.ย. 2563 24
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ดส. ที่ นว 0023.14/3628 ลว 21.09.63 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   21 ก.ย. 2563 27
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.14/ว 3627 ลว 21.09.63 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระจะจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565-2569   21 ก.ย. 2563 24
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ที่ นว 0023.14/ว 3622 ลว.21.09.63 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2563   21 ก.ย. 2563 22
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 376