หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018   7 ธ.ค. 2561 183
ข่าวสารจาก สถ.อ.   วันสตรีสากล ประจำปี 2562   7 ธ.ค. 2561 168
ข่าวสารจาก สถ.อ.   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด   7 ธ.ค. 2561 173
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   7 ธ.ค. 2561 184
ข่าวสารจาก สถ.อ.   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   6 ธ.ค. 2561 172
<< หน้าแรก...     349      350      351      352     (353)     354      355      356      357     ....หน้าสุดท้าย >> 376