หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ที่ นว 0023.15/ว 2516 ลว.31.05.64 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 11.32 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 167 ท่าน