หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ดส ที่ นว 0023.15/ว 2515 ลว.31.05.64 กำหนดการติดตามเร่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย , หนองกรด และบึงปลาทู

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 11.30 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 146 ท่าน