หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ดส ที่ นว 0023.15/ว2131 ลว.12.05.64 การประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 16.17 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 86 ท่าน