หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ที่นว 0023.14/ว 4493 ลว 24.11.63. เเนวทางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย (สถานที่กลาง)  
 

เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 10.04 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 100 ท่าน