หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ที่ นว 0023.15/ว2129 ลว.12.05.64 จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
(ยกเว้น อบต.ตาสัง , อบต.เจริญผล. อบต.ตาขีด , อบต.ท่างิ้ว และบางแก้ว)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 16.14 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 83 ท่าน