หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ที่ นว 0023.15/ว 1991 ลว.03.05.64 ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2564 เวลา 15.07 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน