หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน


     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 

 
 
  
ที่ นว 0023.14/ 4186 ลว.29.10.63 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วตำบลด่านช้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 16.55 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 78 ท่าน