หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน


     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 

 
 
  
ที่ นว 0023.14/ว 3687 ลว.25.09.63 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 14.01 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 54 ท่าน