หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 16.14 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน