หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ knock door  
 

ันที่25 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง โดยท่านรองนายกประนาม บัวพันธ์  ดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยตามบ้านเรือนประชาชน พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดฯของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 16.30 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน