หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพา่ะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 16.00 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 46 ท่าน