ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
กระดานสนทนา/รับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานการดำเนินงาน
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
งานปกครองอำเภอ
 
ขอทราบสถานะการคลัง และขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณ โครงการแข่งเรือยาวประเพณีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 14.15 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 24 ท่าน