ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
กระดานสนทนา/รับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานการดำเนินงาน
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 15.45 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 34 ท่าน