ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
กระดานสนทนา/รับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานการดำเนินงาน
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแดน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง หูกวาง บางตาหงาย ตาขีด และบางแก้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 16.45 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 57 ท่าน