หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 

 
ที่ นว 0023.15/ว 2011 ลว.05.05.64 ขอแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ค. 2564 เวลา 09.57 น. โดย คุณ ณัฐนรี รัชอินทร์

ผู้เข้าชม 78 ท่าน