หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวสารจาก สถ.อ. ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ที่ นว 0023.14/ว 2228 ลว.05/06/63 ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 15
 


 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.14/ว 05/06/63 แนวทางการเสนอโครงการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 8
 
 
     


 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.14/ว 2226 ลว.05/06/63 การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 5
 


 
ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.14/ว 2227 ลว.05/06/63 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 5
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 395