หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน

"กรุงเก่าแม่เมืองศรี ลือเลื่องฝูงค้างคาว
เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง"
คำขวัญอำเภอบรรพตพิสัย
ชมฝูงค้างคาวเขาแก้ว-เขาหน่อ
ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 

 
 
 
 
ที่ นว 0023.14/ว 4499 ลว 24.11.63 โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ที่ นว 0023.14/ว 4495 ลว 24.11.63 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ที่ นว 0023.14/ว 4502 ลว 24.11.63 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
 
 
อบต.มาบแก [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกหม้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกหม้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมตาบง เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟยี่ห้อ EMPOW จำนวน 2 เ [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟยี่ห้อ EMPOW จำนวน 2 เครื่อง [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมตาบง เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น D [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPri [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดทิพรส ประชาสัมพันธ์ เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมตาบง ประกาศ อบต.ชุมตาบง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่เล่ย์ [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอเอกสารทะเบียนราษฎรไม่ยากอย่างที่คิด [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4154 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders&a [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4152 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้งบริเวณศาลาประชาคมเนินถ่าน [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
 
 
น้ำเน่าเสีย (4 พ.ย. 2563)    อ่าน 21  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 870  ตอบ 0  
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ของเทศบาลตำบลบ้านแดน [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13