หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
"กรุงเก่าแม่เมืองศรี ลือเลื่องฝูงค้างคาว
เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง"
คำขวัญอำเภอบรรพตพิสัย
ชมฝูงค้างคาวเขาแก้ว-เขาหน่อ
ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาำอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไ [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธาณณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
 
 
อบต.ลาดยาว [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกกุหลาบ ใบบูธ ใบธานาด และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในพิธ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพร้อมผ้ารองพาน พรม เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานพระบรมฉา [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริมนม ระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 242 หัว [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ตากฟ้า กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำบ้านธารเกษตร [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารกลางวันพร้อม [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ตากฟ้า 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าตะโก สมโภชหลวงพ่อศิลา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลาง จ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา - เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหลวง รณรงค์ วันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา - เครื่องออกกำลังกาย [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พนมเศษ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 395  ตอบ 0  
 
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 138