หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
"กรุงเก่าแม่เมืองศรี ลือเลื่องฝูงค้างคาว
เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง"
คำขวัญอำเภอบรรพตพิสัย
ชมฝูงค้างคาวเขาแก้ว-เขาหน่อ
ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.14/ว 266 ลว.15.01.64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ที่ นว 0023.14/ว 267 ลว.15.01.64 ส่งโปรเเกรมแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300 [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ที่ นว 0023.14/ว 268 ลว.15.01.64 การเเก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถ [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
 
 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบ่อบาดาล บ่อที่6 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล บ่อ 5 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สร้อยละคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยจำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาชายธง ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้มารับบริการงานประเภทต่างๆ จาก อบต.เขาชายธงร่วมประเ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดขอ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.หัวหวาย ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางประมุง ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลบางประมุง [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายไร่นางเฉลี [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.สระทะเล โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.นาขอม ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบา ของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 20 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระทะเล Big Cleaning Day [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมห [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกระจกพร้ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
น้ำเน่าเสีย (4 พ.ย. 2563)    อ่าน 94  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 973  ตอบ 0  
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ของเทศบาลตำบลบ้านแดน [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30