หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
"กรุงเก่าแม่เมืองศรี ลือเลื่องฝูงค้างคาว
เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง"
คำขวัญอำเภอบรรพตพิสัย
ชมฝูงค้างคาวเขาแก้ว-เขาหน่อ
ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 
 
ข้สั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเง [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 28 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
 
 
อบต.สร้อยละคร [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าไม้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อส [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานางน้ำเต้า หม [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาย [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลส [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งทอง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานป [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 สำน [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพ อบต.หนองโพ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามทาง line official [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นครสวรรค์ตก ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ข้สั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเงินคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเง [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณี [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สร้อยละคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธี [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 563  ตอบ 0  
 
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 159