หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
"กรุงเก่าแม่เมืองศรี ลือเลื่องฝูงค้างคาว
เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง"
คำขวัญอำเภอบรรพตพิสัย
ชมฝูงค้างคาวเขาแก้ว-เขาหน่อ
ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 
 
ดส. ที่ นว0023.14/ว 3685 ลว.25.09.63 แนวทางดำเนินการจดทะเบียน ระบบลงทะเบียนตัวแท [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ที่ นว 0023.14/ว 3690 ลว.25.09.63 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
ที่ นว 0023.14/ว 3689 ลว 25.09.63 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
 
 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และดำเนินการเสริมดินเป็นช่วงๆ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3418 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3417 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างห [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3416 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับส [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3415 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3414 เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 3413 เรื่อง การจัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ราย [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3412 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว 4 ภัยร้าย ใกล้ตัวเด็กและเยาวชน [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนมาก ที่ นว 0023.3.16/ว 3411 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนมาก ที่ นว 0023.16/ว 3410 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3409 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 3408 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัต [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ เตือนภัย 5 โรคร้ายที่มากับน้ำท่วม [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ 3 วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 742  ตอบ 0  
 
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 267