หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
"กรุงเก่าแม่เมืองศรี ลือเลื่องฝูงค้างคาว
เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง"
คำขวัญอำเภอบรรพตพิสัย
ชมฝูงค้างคาวเขาแก้ว-เขาหน่อ
ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.15/ว 2516 ลว.31.05.64 การรับ - ส่ง เอกสารทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอ [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 135 
ดส ที่ นว 0023.15/ว 2515 ลว.31.05.64 กำหนดการติดตามเร่งการประเมินคุณธรรมและความโ [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 110 
ที่ นว 0023.15/ว 2389 ลว.28.05.64 เลื่อนโครงการการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 121 
 
 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อต [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกเดื่อ รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นคร [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้สำหรับงานพิธีศาสนา, งานราชพิธี [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.สายลำโพง [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พนมเศษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง ศูนย์พักคอยตำบลหนองปลิง สถานที่โรงเรียนวัดสุบรรณาราม หมู่ที่ 5 บ้านหนองอำโพ เป็ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันมาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้กับอำเภ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารห้องสม [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลิง พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ตำบลหนองปลิง ตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองปลิง บริษัท Xtra Home (คุณ อ.เอ็กซ์) ได้บริจาคชุด PPE จำนวน 30 ชุด [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เก้าเลี้ยว ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาหนังสือเรียนเด [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง จัดเจ้าหน้าที่จัดแนวรั้วโรงพยาบาลสนาม ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
น้ำเน่า แจ้งแล้ว ไม่ไหลกว่าเดิมแถมขุ่นกว่าเดิมคือ? (24 ก.ค. 2564)    อ่าน 177  ตอบ 1  
เรื่องนำ้ประปา ม.2 อ่างทอง (15 มิ.ย. 2564)    อ่าน 39  ตอบ 0  
เรื่องถังขยะ หมู่ 5 หายไป (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 214  ตอบ 0  
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 241  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ของเทศบาลตำบลบ้านแดน [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 234  
รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 240