หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
"กรุงเก่าแม่เมืองศรี ลือเลื่องฝูงค้างคาว
เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง"
คำขวัญอำเภอบรรพตพิสัย
ชมฝูงค้างคาวเขาแก้ว-เขาหน่อ
ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ
โทร : 056-244-332
 
 
 
 
 
ที่ นว 0023.14/ว 3074 ลว.07.08.63 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบ [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ที่ นว 0023.14/ว 3075 ลว.07.08.63 ประชาสัมพันธ์การจัดโรงการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัด [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ที่ นว 0023.14/ว 3076 ลว.07.08.63 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันม [ 7 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
 
 
ทต.หนองเบน [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านแดน ขอเชิญร่วมงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น บ้านแดน – [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน เชิญเที่ยวชมงาน \\\"ตามรอยพระยุคลบาท พระพุทธเจ้าหลวง ปี 2563\\\" [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงปลาทู [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อนและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทร [ 8 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 351 
อบต.เขาชายธง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.เขาชายธง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาชายธง เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาชายธง เลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โพธิ์ประสาท [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 667  ตอบ 0  
 
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 214