หน้าหลัก
ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
รายงานการดำเนินงาน
     
 
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย
อาคารที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  โทรศัพท์ : 056-244-332
  โทรสาร : 056-244-332
  Website : www.banphotinfocenter.go.th
  Email : banphotphisai343@gmail.com