ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์
หนังสือราชการ สถ.อ.
กระดานสนทนา/รับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานการดำเนินงาน
ติดต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ [ 17 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 13 
ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราขการพนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัต [ 14 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
 
 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นทองอุไร [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4925 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำชุดข้อมู [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4924 เรื่อง การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรด [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 18 ถ้วย ตามโครงการแข่ง [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการแข่งขันกี [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณนานางสายพิณ เรื่อศรีจันทร์ [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางหมู่ที่ 4 สายหนองหลุม [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขธน.2 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมตาบง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร (กลุ่มทุ่งนา [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่สิงห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 256 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่สิงห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากพืชผลทางการเกษตร (กลุ่มท [ 17 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 
เว็บไซต์ ศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย (14 ก.ย. 2561)    อ่าน 81  ตอบ 0  
 
 
-รายงานการดำเนินงาน- [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 30